LAPORAN TAHUNAN                                                                                                                                                                               LAPORAN KEGIATAN

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2021                                                           Laporan Kegiatan CBIB Tahun 2021

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2020                                                          Laporan ATKAPIN-ANKAPIN II Tahun 2021

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2019                                                           Laporan HACCP 2021

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2018                                                           Laporan Latsarfismendis 2021

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2017                                                            Laporan Pentaru 2021

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2016                                                            Laporan PkM Juni 2021

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2015                                                            Laporan PkM Lilibooi 2022

Laporan Tahunan SUPM Negeri Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2014                                                             Laporan PkM Kairatu 2022

                                                                                                                                                                                                 Laporan PKM Negeri Lima 2022

Laporan PkM Waai 2022