Profil Lulusan Program Keahlian Nautika Perikanan Laut diharapkan mampu :

1. Melakukan pekerjaan sebagai Perwira kapal ikan, sehingga mampu mengemban tugas untuk melayarkan kapal dari suatu tempat tolak menuju tempat tiba yang dikehendaki.

2. Melakukan pekerjaan oleh gerak kapal di dermaga (tolak/sandar dermaga) dan saat operasi penangkapan ikan dilaut

3. Melakukan pekerjaan penyelamatan kapal selama dalam pelayaran

4. Melakukan pekerjaan penyelamatan diri baik dirinya sendiri maupun orang lain di atas kapal

5. Melakukan pekerjaan komunikasi berita biasa, segera, keamanan dan bahaya terhadap stasiun radio lain menggunakan Standard Of Marine Comunication Phrases (SMCP)

6. Melakukan pekerjaan komunikasi dengan ABK/Perwira Mesin pada kapal yang sama dengan menggunakan Standard Of Marine Comunication Phrases (SMCP)

7. Melakukan pekerjaan membuat dan merawat alat tangkap ikan

8. Melakukan pekerjaan penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan di Fishing ground menurut kaedah-kaedah kelestarian yang disepakati secara Internasional

9. Melakukan penanganan hasil tangkap di atas kapal, mulai ikan tertangkap hingga tiba di pelabuhan pembongkaran sesuai dengan HACCP


Profil Lulusan Program Keahlian Teknika Perikanan Laut diharapkan mampu :

1. Melakukan pekerjaan sebagai Perwira mesin kapal ikan, sehingga mampu mengemban tugas untuk mengoprasikan, merawat dan memperbaiki mesin kapal ikan

2. Melakukan pekerjaan sebagai teknisi permesinan budidaya ikan dan permesinan pengolahan ikan sehingga mampu mengoprasikan, merawat dan memperbaiki mesin-mesin untuk kegiatan budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan

3. Melakukan pekerjaan sebagai teknisi mesin pendingin pada kapal ikan, sehingga mampu mengoprasikan, merawat, dan memperbaiki mesin pendingin pada kapal ikan

4. Melakukan pekerjaan sebagai teknisi listrik pada kapal ikan, sehingga mampu mengoprasikan, merawat, dan memperbaiki instalasi listrik dan peralatan listrik pada kapal ikan

5. Melakukan pekerjaan sebagai teknisi listrik pada kegiatan budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan sehingga mampu mengoprasikan, merawat dan memperbaiki peralatan listrik pada kegiatan budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan

6. Melakukan pekerjaan sebagai teknisi pengelasan pada kapal ikan dan konstruksi/alat perikanan, sehingga mampu melakukan pengelasan pada pekerjaan kapal ikan dan konstruksi/alat bidang kelautan dan perikanan

7. Melakukan pekerjaan membuat dan merawat alat tangkap ikan

8. Melakukan pekerjaan teknisi mesin berwawasan lingkungan pada kapal ikan, industri-industri pengolahan dan usaha budidaya, sehingga mampu melakukan pekerjaan teknisi mesin dan mengendalikan pekerjaan yang menyebabkan penurunan mutu lingkungan


Profil Lulusan Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan diharapkan mampu :

1. Melakukan pekerjaan sebagai pengolah hasil perikanan secara mandiri atau wirausaha

2. Mengembangkan pelayanan sebagai pelaksana pengolahan dan pengujian mutu hasil perikanan yang ada di dunia usaha dan dunia industri

3. Melakukan pekerjaan sebagai anak buah kapal yang profesional dalam bidang penanganan dan pengolahan hasil tangkapan di atas kapal ikan

4. Melakukan pekerjaan sebagai pelaksana penanganan dan pengolahan serta pengujian mutu hasil perikanan yang profesional dalam bidang industry pengolahan hasil perikanan


Profil Lulusan Program Keahlian Teknologi Budidaya Perikanan diharapkan mampu :

1. Melakukan pekerjaan sebagai tenaga pelaksana tambak dan kolam (pond operator)

2. Melakukan pekerjaan sebagai tenaga pelaksana pembenihan

3. Melakukan pekerjaan sebagai tenaga laboran pada kegiatan usaha tambak dan kolam

4. Melakukan pekerjaan sebagai asisten laboran di karantina ikan